Fluke 729 - Przenośny, automatyczny kalibrator ciśnienia

Cena: Zapytaj o cenę.
zwiń
Wypełnij formularz zapytania:
Nazwa firmy:
Adres:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
Mail:
Weryfikacja*:
* W celu weryfikacji wprowadź nasz numer telefonu: 717827400

Przenośny, automatyczny kalibrator ciśnienia upraszcza kalibrację ciśnienia

Automatyczny kalibrator ciśnienia Fluke 729 został zaprojektowany z myślą o technikach obsługujących procesy w celu uproszczenia kalibracji ciśnienia oraz zapewnienia szybszych i bardziej dokład- nych wyników testów. Technicy wiedzą, że kalibracja ciśnienia może być czasochłonna. Kalibrator 729 usprawnia ten proces dzięki wbudowanej pompie elektrycznej, która zapewnia automatyczne generowanie i regulowanie ciśnienia w jednym, prostym w użyciu, wzmocnionym, przenośnym przyrządzie.

 

Obsługa idealnego, przenośnego kalibratora ciśnienia 729 jest nie- zwykle prosta. Wystarczy wpisać ciśnienie docelowe, a kalibrator za pomocą pompy automatycznie osiągnie żądaną wartość. Następnie wewnętrzny, precyzyjny regulator automatycznie ustabilizuje ciśnienie na żądanej wartości.

 

Kalibrator Fluke 729 może także automatycznie testować wiele punktów testowych pod ciśnieniem i automatycznie zapisywać wyniki. Kalibracja jest prosta: wystarczy wpisać ciśnienie począt- kowe i końcowe, liczbę punktów testowych i poziom tolerancji. Resztą zajmie się kalibrator 729.

 

Obsługa komunikacji HART umożliwia regulację sygnałów z zakresu miliamperów w nadajnikach HART, jak również prostą konfigurację HART i korygowanie wskazań względem przyłożonego ciśnienia

o wartości 0% i 100% pełnej   skali.

 Przesyłanie i zarządzanie wynikami kalibracji za pomocą oprogramowania do zarządzania kalibracją DPCTrack2™ sprawia, że tworzenie zaplanowanych testów i raportów oraz zarządzanie aparaturą pomiarową i wynikami jest niezwykle łatwe.

 

Możliwość wyboru ciśnienia pomiędzy 30 psi (2 bary, 200 kPa), 150 psi (10 barów, 1 MPa) i 300 psi (20 barów, 2 MPa) sprawia, że

automatyczne kalibratory ciśnienia Fluke 729 sprawdzają się zawsze i wszędzie.

Automatyczne  generowanie  i  kontrola  ciśnienia  do  300  psi, (20 barów, 2 MPa). Wystarczy wprowadzić wartość, a kalibrator 729 automatycznie wygeneruje żądane ciśnienie. Wystarczy wypełnić szablon testu, a kalibrator 729 automatycznie przeprowadzi wielo- punktowy test kalibracji ciśnienia i udokumentuje jego przebieg.

 

Łatwa dokumentacja kalibracji za pomocą zdefiniowanych szablonów dla nadajników i przełączników. Wystarczy wpisać początkowe i końcowe ciśnienie testowe oraz liczbę punktów testowych. Kalibrator 729 zajmie się resztą, dokumentując wyge- nerowane ciśnienie, zmierzone mA i wartość procentową błędów w każdym punkcie testowym. Na jasnym, kolorowym wyświetlaczu na czerwono widać będzie wyniki poza zakresem tolerancji.

 

Automatyczny, wewnętrzny, precyzyjny regulator ciśnienia pomaga skompensować małe wycieki w wężach i obwodach testo- wych. Nie trzeba ręcznie przekręcać noniusza, by skompensować przecieki, co eliminuje ręczne pompowanie i ręczną, precyzyjną regulację obwodów testowych.

 

Obsługa komunikacji HART umożliwia trymowanie prądu wyj- ściowego z zakresu miliamperów, trymowanie do zadanych wartości i trymowanie punktu zerowego nadajników ciśnieniowych HART. Można także dokonać podstawowej konfiguracji, takiej jak zmiana etykiety nadajnika, jednostek pomiarowych i zakresu. Inne obsługiwane komendy HART obejmują ustawianie stałego mA wyjściowego do wyszukiwania i usuwania awarii, odczytywanie konfiguracji urządzenia i zmiennych oraz odczytywanie diagnostyki urządzenia.

 

Mierzenie sygnałów z zakresu mA na wyjściach nadajników, generowanie i symulowanie sygnałów mA do testowania I/P i innych urządzeń z pętlą mA. Urządzenie zawiera zasilacz pętli 24 V do testowania i zasilania nadajników w testach pracy autonomicz- nej, gdy nie są one podłączone do systemu sterującego.

 

Wzmocniona, przenośna konstrukcja i 3-letnia gwarancja wyróżniają kalibrator 729 spośród innych urządzeń tego typu. Kalibrator 729 został odpowiednio przetestowany i jest w stanie wytrzymać upadek z wysokości 1 metra, dlatego nadaje się do kalibrowania aparatury pomiarowej w terenie.

 

Zgodność z Fluke Connect® umożliwia użytkownikowi zdalne monitorowanie za pomocą aplikacji mobilnej Fluke Connect, a także zarządzanie i przechowywanie pomiarów ciśnienia oraz rejestro- wanie zdarzeń. Pomiary można udostępniać podczas rozmów wideo ShareLive™ i w wiadomościach e-mail.

 

Pomiary temperatury za pomocą opcjonalnej sondy 720RTD do przeprowadzania  kalibracji  przy przekazaniu nadzoru.

 

Pomiary ciśnienia za pomocą modułów ciśnieniowych ze starszej serii 700 lub nowej 750, gdy potrzebne są inne zakresy lub roz- dzielczości pomiarów ciśnienia.

 

Obsługa wielu języków, które można wybrać podczas konfiguracji urządzenia. Polecenia komunikacyjne HART są dostępne jedynie

w języku angielskim, zgodnie z protokołem i deskryptorami urzą- dzeń HART.

 

Wzmocniona walizka do pracy w terenie, w której zmieszczą się węże testowe, złącza, próbniki i małe narzędzia niezbędne do kali- bracji ciśnienia w terenie.

Parametry techniczne

 

Specyfikacja ciśnienia*

Specyfikacja roczna

0,02 % pełnej skali

Specyfikacja  kontroli

Co najmniej 0,005% pełnej   skali

*Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w instrukcji obsługi

 

Model

Zakres psi, rozdzielczość

Zakres bar, rozdzielczość

Zakres kPa, rozdzielczość

Komentarz

729 30G

od -12,0000 do 30,0000   psi

od -0,82737 do 2,06842  bara

od -82,737 do 206,843  kPa

Bez  komunikacji bezprzewodowej

729 150G

od -12,000 do 150,000   psi

od -0,8273 do 10,3421   bara

od -82,73 do 1034,21  kPa

Bez  komunikacji bezprzewodowej

729 300G

od -12,000 do 300,000   psi

od -0,8273 do 20,6843   bara

od -82,73 do 2068,43  kPa

Bez  komunikacji bezprzewodowej

729 30G FC

od -12,0000 do 30,0000   psi

od -0,82737 do 2,06842  bara

od -82,737 do 206,843  kPa

Komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729 150G FC

od -12,000 do 150,000   psi

od -0,8273 do 10,3421   bara

od -82,73 do 1034,21  kPa

Komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729 300G FC

od -12,000 do 300,000   psi

od -0,8273 do 20,6843   bara

od -82,73 do 2068,43  kPa

Komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729CN 200K

od -12,0000 do 30,0000   psi

od -0,82737 do 2,06842  bara

od -82,737 do 206,843  kPa

Dla Chin, bez komunikacji bezprzewodowej

729CN 1M

od -12,000 do 150,000   psi

od -0,8273 do 10,3421   bara

od -82,73 do 1034,21  kPa

Dla Chin, bez komunikacji bezprzewodowej

729CN 2M

od -12,000 do 300,000   psi

od -0,8273 do 20,6843   bara

od -82,73 do 2068,43  kPa

Dla Chin, bez komunikacji bezprzewodowej

729CN 200K FC

od -12,0000 do 30,0000   psi

od -0,82737 do 2,06842  bara

od -82,737 do 206,843  kPa

Dla Chin, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729CN 1M FC

od -12,000 do 150,000   psi

od -0,8273 do 10,3421   bara

od -82,73 do 1034,21  kPa

Dla Chin, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729CN 2M FC

od -12,000 do 300,000   psi

od -0,8273 do 20,6843   bara

od -82,73 do 2068,43  kPa

Dla Chin, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729JP 200K

n.d.

n.d.

od -82,737 do 206,843  kPa

Dla Japonii, bez komunikacji bezprzewodowej

729JP 1M

n.d.

n.d.

od -82,73 do 1034,21  kPa

Dla Japonii, zakres 1 MPa, bez komunikacji bezprzewodowej

729JP 2M

n.d.

n.d.

od -82,73 do 2068,43  kPa

Dla Japonii, zakres 2 MPa, bez komunikacji bezprzewodowej

729JP 200K FC

n.d.

n.d.

od -82,737 do 206,843  kPa

Dla Japonii, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729JP 1M FC

n.d.

n.d.

od -82,73 do 1034,21  kPa

Dla Japonii, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

729JP 2M FC

n.d.

n.d.

od -82,73 do 2068,43  kPa

Dla Japonii, komunikacja bezprzewodowa Fluke Connect

 

Specyfikacja elektryczna                                                                                                                                                                                  

Wszystkie parametry są prawidłowe dla 110% zakresu, za wyjątkiem pracy w roli źródła prądowego bądź symulacji sygnału 24 mA, w przypadku których zgodność jest zachowana dla 100%  zakresu.

Zakresy

Mierzenie, generowanie i symulowanie mA

od 0 mA do 24 mA

Pomiar napięcia DC (V)

od 0 V (DC) do 30 V (DC)

Rozdzielczość

Generowanie, symulowanie i mierzenie mA DC

1 μA

Pomiar napięcia DC

1 mV

Dokładność

od 0,01 % ± 2 LSD we wszystkich zakresach (w temperaturze 23°C ± 5°C)

Stabilność

20 ppm względem pełnej skali /°C od -10°C do +18°C i od 28°C do +50°C

Napięcie zgodności pętli

24 V DC przy 20 mA

Napięcie zewnętrzne wymagane do symulacji sygnału na poziomie miliamperów

od 12 V (DC) do 30 V (DC)

Tylko pomiary temperatury/100 Ω Pt(385) RTD

od -50°C do 150°C

Rozdzielczość  wskazań temperatury

0,01°C

Dokładność pomiaru temperatury

±0,1°C ±0,25°C łącznej niepewności przy zastosowaniu sondy 720 RTD (wyposażenie  opcjonalne)

Obciążalność

1200 Ω bez opornika HART, 950 Ω z wewnętrznym opornikiem HART

 

Ogólne parametry techniczne

Specyfikacja mechaniczna

Wymiary (wys. x szer. x dł.)

7 cm x 27,94 cm x 17,27  cm

Masa

2,95 kg

Szczelność

IP54

Specyfikacja środowiska pracy

Temperatura pracy

od -10°C do 50°C przy pomiarach, od 0°C do 50°C przy kontroli ciśnienia

Temperatura pracy (z akumulatorem)

od -10°C do 40°C

Akumulator będzie ładowany tylko do temperatury  40°C

Temperatury  przechowywania

od -20°C do 60°C

Wysokość  eksploatacji

3000 m

Wysokość podczas przechowywania

13 000 m

Łączność bezprzewodowa (tylko 729FC)

Certyfikacja dla częstotliwości radiowych

Identyfikator FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE

Zakres częstotliwości radiowej komunikacji bezprzewodowej

od 2412 MHz do 2462 MHz

Fluke 729 - Przenośny, automatyczny kalibrator ciśnienia
Pobierz kartę produktu

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce.